ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Школи "Design Kitchen School"

(редакція діє з 22.04.2021 )

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт Школи "Design Kitchen School", що розташований за адресою - designkitchen.com.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. "Адміністрація сайту Школи "Design Kitchen School" (далі - Адміністрація сайту)" - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені Школи "Design Kitchen School", які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. "Персональні дані" - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).
1.1.3. "Обробка персональних даних" - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. "Конфіденційність персональних даних" - обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.
1.1.5. "Користувач сайту Школи "Design Kitchen School" - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт Школи "Design Kitchen School".
1.1.6. "Cookies" - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7. "IP-адреса" - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем сайту школи означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту школи.
2.3. Дана Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Школи "Design Kitchen School" . Школа "Design Kitchen School" не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті Школи "Design Kitchen School".
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту школи.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту школи щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при заповненні і відправці форм на сайті Школи "Design Kitchen School".
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційних фор м на Сайті Школи "Design Kitchen School" і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. ПІБ Користувача;
3.2.2. адреса електронної пошти (e-mail);
3.2.3. контактний телефон Користувача;
3.2.4. посада Користувача;
3.2.5. компанія, в якій Користувач займає посаду або яку представляє;
3.2.6. IP адреса.
3.3. Школа "Design Kitchen School" захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( "піксель").
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Школи "Design Kitchen School" або його некоректної роботи.
3.3.2. Школа "Design Kitchen School" здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для дотримання законності проведених фінансових платежів.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище (історія оплат, які використовуються браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту Школи "Design Kitchen School" може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Школи "Design Kitchen School" , для оформлення заявки і (або) укладення Договору надання послуг з Школою "Design Kitchen School".
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту Школи "Design Kitchen School", надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.5. Створення облікового запису для здійснення оформлення заявок на сайті школи, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.6. Повідомлення Користувача Сайту Школи "Design Kitchen School" про стан Заявки.
4.1.7. Обробки і отримання платежів.
4.1.8. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту Школи "Design Kitchen School".
4.1.9. Надання Користувачеві спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Школи "Design Kitchen School" або від імені партнерів Школи "Design Kitchen School".

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання заявки Користувача, оформленого на Сайті Школи "Design Kitchen School".
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
5.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
6.1. Користувач зобов'язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом Школи "Design Kitchen School".
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за документально підтверджені збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту Школи "Design Kitchen School" і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору або письмової претензії з обґрунтуванням заявлених вимог, що встановлюють причинно-наслідковий зв'язок між винними діями школи/адміністрації та негативними наслідками, що настали для Користувача в результаті таких дій.
8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Школи "Design Kitchen School", якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти за контактними даними, розміщені на сайті школи в розділі "КОНТАКТИ".